Strona główna » OZE » Magazyny Energii

Magazyny Energii

Magazyn energii jest to urządzenie służące do przechowywania energii. W kontekście OZE jest to urządzenie które umożliwia przechowywanie prądu, kiedy produkcja energii elektrycznej przez instalacje odnawialnych źródeł energii przeważa nad jej zużyciem. Magazyny są niezbędnym elementem transformacji i budowie neutralnie klimatycznego miksu energetycznego. Magazyny energii są odpowiedzią na szczyty produkcji i szczyty zapotrzebowań na energię elektryczną.

W domowych instalacjach fotowoltaicznych magazyny energii pozwalają na bezpieczne gromadzenie energii z fotowoltaiki, zwiększenie autokonsumpcji darmowej energii z instalacji OZE, zabezpieczenie przed awariami sieci i skokami napięcia w szczytach produkcji, powodującymi wyłączenie inwertera i zatrzymanie wytwarzania energii.

Zasada działania magazynu energii jest prosta – wyprodukowana energia z instalacji fotowoltaicznej w pierwszej kolejności trafia na bieżące zużycie, jeżeli produkcja jest większa od zużycia, nadwyżka trafia do magazynu, aż do momentu pełnego naładowania urządzenia. Jeżeli magazyn jest już całkowicie naładowany, nadwyżka produkcji z fotowoltaiki wysyłana jest do sieci.