Strona główna » OZE » Strona 2

OZE

Słowo „odnawialne” odnosi się do czegoś, co można odnawiać wielokrotnie. Wszystkie źródła energii wykorzystywane przez nasz współczesny świat pochodzą z procesów naturalnych. Na przykład energia słoneczna pochodzi ze słońca. Energia wiatru pochodzi z ruchu powietrza nad powierzchnią ziemi. A fale czerpią swoją moc z ruchu wody na stałym podłożu. Wszystkie te źródła czystej, zrównoważonej energii są częścią przemysłu energii odnawialnej.

Większość paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, pochodzi ze źródeł organicznych lub opartych na węglu. Źródeł tych nie uważa się za „odnawialne”, ponieważ nie można ich zregenerować. Jednak wszystkie źródła energii są w pewnym momencie wykorzystywane. Na przykład używamy energii elektrycznej pochodzącej z paliw kopalnych do napędzania naszych maszyn; nazywa się to energią nieodnawialną. Dlatego nie ma potrzeby oznaczania wszystkich form energii jako „czystych” lub „zielonych”. Zamiast tego powinniśmy skupić się na wykorzystaniu zrównoważonej energii do zasilania naszego współczesnego świata.