Strona główna » Aktualne ceny materiałów budowlanych Lipiec 2023

Aktualne ceny materiałów budowlanych Lipiec 2023

Branża budowlana odgrywa istotną rolę w gospodarce, a ceny materiałów budowlanych mają znaczący wpływ na całkowity koszt projektów budowlanych. Według Grupy PSB, która śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, ceny materiałów budowlanych w ostatnich miesiącach ulegają wahaniom .

Czynniki takie jak podaż i popyt, inflacja, ceny energii i trendy na rynku światowym mogą przyczyniać się do zmienności cen materiałów budowlanych . Wahania te mogą mieć znaczący wpływ na firmy budowlane, wykonawców i właścicieli domów, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z aktualnym stanem rynku materiałów budowlanych.

Aktualne ceny materiałów budowlanych Lipiec 2023

Ceny poszczególnych materiałów budowlanych

 • Stal konstrukcyjna S235 (profile stalowe): od 3,95 zł do 5,25 zł za kilogram
 • Stal zbrojeniowa B500SP: od 3,35 zł do 3,90 zł za kilogram
 • Beton podkładowy C8/10: od 270 zł do 300 zł za metr sześcienny
 • Beton konstrukcyjny C20/25: od 290 zł do 340 zł za metr sześcienny
 • Blacha trapezowa T18 gr. 0,5mm: od 44,45 zł do 58,20 zł za metr kwadratowy
 • Płyta warstwowa o gr. 10 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej: od 117 zł do 135 zł za metr kwadratowy
 • Drewno konstrukcyjne: od 1500 zł do 2000 zł za metr sześcienny
 • Styropian fasada λ 0,038: od 210 zł do 260 zł za metr sześcienny
 • Wełna miękka λ 0,038: od 170 zł do 230 zł
 • Płyty izolacyjne z pianki poliuretanowej o gr. 10 cm: od 78 zł do 99 zł za metr kwadratowy
 • Pustak ceramiczny o gr. 25 cm: od 6,30 zł do 7 zł za sztukę
 • Piasek z dostawą: od 30 zł do 35 zł za tonę
 • Tłuczeń fr. 0-63 z dostawą: od 45 zł do 60 zł za tonę
 • Cement: od 440 zł do 500 zł za tonę​

Czytaj więcej: Solary na ciepłą wodę cena z montażem

Ceny materiałów budowlanych w ostatnich latach wykazują tendencję wzrostową. Pomimo spowolnienia w branży budowlanej oczekuje się dalszego wzrostu cen w 2023 roku . W maju 2023 roku dynamika cen materiałów budowlanych osiągnęła najniższy poziom od dwóch lat . Wciąż jednak notowano wzrosty w różnych grupach produktowych, m.in. w cementach, wapnach, płytach gipsowo-kartonowych, farbach, lakierach, chemii budowlanej, płytkach . Największy wzrost cen odnotowały materiały izolacyjne, płyty gipsowo-kartonowe i cement . Oczekuje się, że wysoka inflacja i ceny energii spowodują dalszy wzrost cen w przyszłości .

Warto wiedzieć: Dom z prefabrykatów betonowych cena w 2023

Śledzenie cen materiałów budowlanych jest niezbędne dla firm budowlanych, wykonawców i właścicieli domów. Pozwala im przewidywać i planować potencjalne wahania kosztów, podejmować świadome decyzje dotyczące budżetów projektów i skutecznie negocjować umowy. Będąc na bieżąco z cenami różnych materiałów budowlanych, profesjonaliści z branży mogą identyfikować możliwości oszczędności i optymalizować swoje strategie zakupowe. Ponadto śledzenie cen materiałów budowlanych może pomóc osobom fizycznym być na bieżąco z trendami rynkowymi i podejmować świadome decyzje dotyczące projektów budowlanych i renowacyjnych .

Analiza trendów cenowych kluczowych materiałów budowlanych

Cena tarcicy, kluczowego materiału budowlanego, podlegała w ostatnich miesiącach znacznym wahaniom. W marcu 2023 roku cena drewna brzozowego spadła do 541 zł/m3, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego . Jednak ogólna tendencja cen tarcicy była wzrostowa. W maju 2023 roku ceny tarcicy wzrosły średnio o 5% w stosunku do roku poprzedniego . Ten wzrost cen tarcicy można przypisać różnym czynnikom, w tym zakłóceniom w łańcuchu dostaw i wysokiemu popytowi w branży budowlanej . Pomimo wahań tarcica pozostaje istotnym i kosztownym elementem w branży budowlanej.

Stal, kolejny ważny materiał budowlany, również doświadczyła w ostatnich miesiącach wahań cen. W styczniu 2023 roku eksperci odnotowali niższą dynamikę cen, ale nie oznaczało to, że stal była tańsza w porównaniu z rokiem poprzednim . W rzeczywistości ogólny trend cen stali był wzrostowy. W Europie przewiduje się wzrost cen stali średnio o 4-8% w 2023 roku . Ten wzrost cen można przypisać takim czynnikom, jak rosnące koszty produkcji i zakłócenia globalnego łańcucha dostaw. Ważne jest, aby firmy budowlane i wykonawcy uwzględniali te trendy cenowe podczas planowania i budżetowania projektów wymagających dużej ilości stali.

Czytaj dalej: Rodzaje podjazdów garażowych i cena wykonania

Beton, podstawowy materiał budowlany wykorzystywany w różnych projektach budowlanych, również podlegał wahaniom cenowym. W styczniu 2023 r. ceny materiałów budowlanych, w tym betonu, spadły ze względu na mniejszą liczbę realizowanych inwestycji . Jednak od tego czasu cena betonu rośnie. W maju 2023 roku Grupa PSB odnotowała wzrost cen wiodących materiałów, w tym cementu i wapna, o 31% . Wzrost ten można przypisać czynnikom takim jak zwiększony popyt i rosnące koszty produkcji. Kluczowe znaczenie dla firm budowlanych i wykonawców ma monitorowanie tych trendów cenowych i odpowiednie dostosowywanie budżetów w celu uwzględnienia wahających się kosztów betonu.

Czynniki kształtujące ceny materiałów budowlanych

Na ceny materiałów budowlanych mają wpływ różne czynniki, w tym dynamika podaży i popytu. Zmiany w podaży i popycie na materiały budowlane mogą mieć istotny wpływ na ich ceny. Na przykład, jeśli istnieje duży popyt na niektóre materiały budowlane, ale podaż jest ograniczona, ceny prawdopodobnie wzrosną . Z drugiej strony w przypadku nadwyżki materiałów budowlanych i mniejszego popytu ceny mogą spadać . Na wahania podaży i popytu mogą wpływać takie czynniki, jak warunki gospodarcze, aktywność budowlana i wzrost liczby ludności .

Globalne warunki rynkowe odgrywają również kluczową rolę w kształtowaniu cen materiałów budowlanych. Czynniki takie jak zmiany kosztów surowców, kursy walut i globalna polityka handlowa mogą wpływać na ceny materiałów budowlanych. Na przykład wzrost cen surowców, takich jak stal lub drewno, może prowadzić do wzrostu cen materiałów budowlanych . Podobnie wahania kursów walut mogą wpływać na ceny importowanych materiałów budowlanych. Ponadto zmiany w globalnej polityce handlowej i taryfach mogą wpływać na dostępność i koszt niektórych materiałów budowlanych .

Więcej informacji: Beton architektoniczny ile kosztuje? Cena za położenie na ścianę.

Polityka i przepisy rządowe mogą również wpływać na ceny materiałów budowlanych. Zmiany przepisów związanych z produkcją, importem lub eksportem materiałów budowlanych mogą mieć wpływ na ich ceny. Na przykład, jeśli istnieją surowsze przepisy dotyczące wydobycia niektórych surowców, może to prowadzić do wyższych kosztów produkcji, a co za tym idzie, wyższych cen . Ponadto zmiany w polityce podatkowej lub dotacje rządowe mogą również wpływać na ceny materiałów budowlanych. Inicjatywy rządowe promujące zrównoważone lub przyjazne dla środowiska materiały budowlane mogą prowadzić do zwiększonego popytu i potencjalnie wyższych cen . Dlatego ważne jest, aby przy analizie cen materiałów budowlanych wziąć pod uwagę wpływ polityki i regulacji rządowych.

Implikacje rosnących cen materiałów budowlanych

Rosnące ceny materiałów budowlanych w lipcu 2023 r. mają istotne implikacje dla kosztów budowy. Według ostatnich danych ceny materiałów budowlanych w maju 2023 roku wzrosły o 5% w stosunku do roku poprzedniego . Ten wzrost cen bezpośrednio dotyka firmy budowlane, które muszą przeznaczyć więcej środków na zakup niezbędnych materiałów do swoich projektów. W rezultacie koszty budowy prawdopodobnie wzrosną, co może prowadzić do opóźnień w terminach budowy i wzrostu kosztów projektu . Wzrost kosztów budowy może mieć negatywny wpływ na całą gospodarkę, ponieważ może zniechęcać do nowych projektów budowlanych i wpływać na rozwój branży budowlanej .

Zobacz również: Blachodachówka Pruszyński modele i kolory – Opinie i Cena

Rosnące ceny materiałów budowlanych mają również istotny wpływ na przystępność cenową mieszkań. Wraz ze wzrostem kosztów materiałów rośnie również całkowity koszt budowy nowych domów i budynków. Może to sprawić, że mieszkania będą mniej dostępne dla osób i rodzin, zwłaszcza tych o niższych dochodach. Wzrost kosztów mieszkaniowych może prowadzić do spadku wskaźników posiadania mieszkań i wzrostu cen wynajmu . Dodatkowo rosnące ceny materiałów budowlanych mogą zniechęcać deweloperów do rozpoczynania nowych projektów mieszkaniowych, dodatkowo pogłębiając kryzys dostępności mieszkań . Strategie, takie jak dotacje rządowe lub zachęty do tanich mieszkań i wykorzystania alternatywnych materiałów budowlanych, mogą wymagać wdrożenia w celu złagodzenia wpływu na przystępność cenową mieszkań .

W świetle rosnących kosztów materiałów, firmy budowlane i osoby zaangażowane w projekty budowlane mogą zastosować kilka strategii zarządzania wpływem. Jednym ze sposobów jest poszukiwanie alternatywnych materiałów, które mogą być bardziej opłacalne bez uszczerbku dla jakości i bezpieczeństwa konstrukcji . Inną strategią jest zaangażowanie się w dokładne planowanie i budżetowanie, biorąc pod uwagę potencjalne wahania cen materiałów i przydzielając fundusze awaryjne na wypadek nieoczekiwanego wzrostu kosztów .

Więcej informacji: Beton komórkowy cena, ile na m2 – właściwości, ile kosztuje?

Ponadto negocjowanie hurtowych rabatów z dostawcami i uważne monitorowanie rynku pod kątem wszelkich wahań cen może pomóc złagodzić wpływ rosnących kosztów materiałów . Współpraca i komunikacja między zainteresowanymi stronami z branży budowlanej, w tym wykonawcami, architektami i dostawcami, może również odgrywać kluczową rolę w znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań w celu zarządzania rosnącymi kosztami materiałów . Wdrażając te strategie, projekty budowlane mogą sprostać wyzwaniom związanym z rosnącymi cenami materiałów budowlanych i zapewnić ich ukończenie w ramach budżetu i zgodnie z harmonogramem.

Zbigniew Kęska

CEO portalu MonterBudowy.pl - Moim celem jest dostarczenie najwyższych usług budowlanych dla klientów z całego kraju. Chcę żeby każdy otrzymał usługę najwyższej jakości i podzieli się swoją opinią na naszych portalu. Pomoże to utrzymać jak najwyższy poziom usług budowlanych w Polsce.

Dodaj opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ile kosztuje montaż pompy ciepła?

Koszt instalacji pompy ciepła ziemnej waha się od 25 tys. zł do 60 tys. zł. W cenie tej uwzględniono koszt poziomego kolektora (ok. 10 tys. zł)

Ile kosztuje ostrzenie łańcucha w castoramie?

Koszt ostrzenia łańcucha w Castorama może się różnić w zależności od rodzaju serwisowanego łańcucha piły łańcuchowej. Istnieją różne typy łańcuchów, takie jak łańcuchy z pełnym dłutem, półdłutem i łańcuchy niskoprofilowe,...

Ile kosztuje montaż pieca gazowego?

Koszt instalacji kuchenki gazowej może się różnić w zależności od kilku czynników. Jednym z głównych czynników jest rodzaj instalowanej kuchenki gazowej. Różne typy kuchenek gazowych mają różne wymagania instalacyjne i...

Ile kosztują fronty kuchenne? Na wymiar, lakierowane, frezowane, drewniane.

Drewniane fronty kuchenne są popularnym wyborem ze względu na ich naturalny i ciepły wygląd, a lakierowane fronty kuchenne zapewniają elegancki i nowoczesny wygląd.