Strona główna » Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania w 2023 – Kalkulator Opłat

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania w 2023 – Kalkulator Opłat

Opłaty notarialne to ważny czynnik przy zakupie mieszkania lub nieruchomości na rynku wtórnym. Opłaty te są pobierane przez notariusza za usługi w zakresie weryfikacji i poświadczania dokumentów prawnych związanych z zakupem nieruchomości. Opłaty notarialne są jednym z dodatkowych kosztów, które kupujący muszą uwzględnić przy obliczaniu całkowitego kosztu transakcji .

Opłaty notarialne naliczane są od wartości kupowanej nieruchomości. Struktura opłat jest określona przez prawo i różni się w zależności od wartości nieruchomości. Dla nieruchomości o wartości do 3000 zł taksa notarialna wynosi 100 zł. Dla nieruchomości o wartości od 3000 zł do 10 000 zł taksa notarialna wynosi 100 zł plus 3% nadwyżki powyżej 3000 zł. W przypadku nieruchomości o wartości powyżej 10 000 zł taksa notarialna jest negocjowana pomiędzy zainteresowanymi stronami . Warto zaznaczyć, że kalkulator opłat notarialnych może posłużyć do oszacowania maksymalnej wysokości opłat związanych z daną transakcją .

W transakcji dotyczącej nieruchomości kupujący jest odpowiedzialny za uiszczenie opłat notarialnych. Jednak zaangażowane strony mogą negocjować, kto zapłaci za opłaty. Warto zaznaczyć, że opłaty notarialne to tylko jeden z dodatkowych kosztów związanych z zakupem mieszkania lub nieruchomości na rynku wtórnym. Inne koszty mogą obejmować prowizje agencji, opłaty sądowe i podatki. Kalkulator opłat notarialnych może pomóc kupującym oszacować całkowity koszt transakcji, w tym opłaty notarialne, opłaty sądowe i prowizję agencyjną .

Lista opłat notarialnych przy zakupie mieszkania i nieruchomości

 1. Opłata notarialna za sporządzenie aktu notarialnego – zazwyczaj wynosi od 0,25% do 1,5% wartości nieruchomości. Wartość ta może być różna w zależności od taryfy notariusza i wartości nieruchomości.
 2. Opłata za wpis do księgi wieczystej – wynosi około 200 zł. Jest to opłata za wpisanie zmiany własności nieruchomości w Księdze Wieczystej.
 3. Opłata skarbowa (podatek od czynności cywilnoprawnych) – wynosi 2% wartości nieruchomości. Opłata ta jest obligatoryjna i należy ją uiścić w Urzędzie Skarbowym właściwym dla nabywcy.
 4. Opłata za ekstrakt z Księgi Wieczystej – kosztuje około 50 zł. Dokument ten jest wymagany do załatwienia formalności związanych z zakupem nieruchomości.
 5. Opłata za wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami (np. czynsz, media) – kosztuje około 100-200 zł. Zaświadczenie to jest wymagane do załatwienia formalności związanych z zakupem nieruchomości.
 6. Opłata za weryfikację umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej – kosztuje około 300-500 zł. Notariusz może to zrobić, ale może też być wykonane przez prawnika specjalizującego się w zakupie nieruchomości.
 7. Opłata za badanie stanu prawnego nieruchomości – kosztuje około 300-500 zł. Jest to opłata za analizę dokumentów i sprawdzenie, czy nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń prawnych, takich jak służebności czy hipoteki.
 8. Opłata za tłumaczenie dokumentów (jeśli dotyczy) – kosztuje około 50-100 zł za stronę. Jeśli dokumenty są w innym języku niż polski, wymagane może być tłumaczenie przysięgłe.
 9. Opłata za usługę pośrednika nieruchomości (jeśli dotyczy) – zwykle wynosi około 3% wartości nieruchomości. Opłata ta jest płatna przez kupującego, jeśli skorzystał z usług pośrednika nieruchomości.

Dodatkowe opłaty, które mogą wystąpić podczas zakupu nieruchomości

 1. Opłata za badanie stanu technicznego nieruchomości – kosztuje około 500-1000 zł. Jest to opłata za wykonanie ekspertyzy technicznej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego lub inspektora budowlanego.
 2. Opłata za opracowanie operatu szacunkowego – kosztuje około 500-1500 zł. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego może być wymagany przez bank w przypadku, gdy nabywca zaciąga kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości.
 3. Opłaty bankowe związane z kredytem hipotecznym – mogą obejmować prowizję za udzielenie kredytu (1-3% wartości kredytu), opłatę za wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę bankowego (300-500 zł), opłatę za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (jeśli dotyczy) oraz inne opłaty związane z obsługą kredytu.
 4. Opłaty za ubezpieczenie nieruchomości – wartość ta zależy od wartości nieruchomości oraz wybranej polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie nieruchomości może być wymagane przez bank udzielający kredytu hipotecznego.
 5. Opłata za pomoc prawną – kosztuje około 500-2000 zł. W przypadku skorzystania z usług prawnika lub doradcy prawnego, opłata ta pokrywa koszt sprawdzenia umowy oraz doradztwo w zakresie prawnych aspektów transakcji.

Czynniki wpływające na opłaty notarialne

Na wysokość opłat notarialnych przy zakupie mieszkania lub nieruchomości na rynku wtórnym ma wpływ szereg czynników. Jednym z takich czynników jest rodzaj kupowanej nieruchomości. Na przykład opłaty notarialne za zakup domu mogą różnić się od tych za zakup mieszkania . Dodatkowo cena zakupu nieruchomości jest kolejnym czynnikiem wpływającym na opłaty notarialne. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa cena zakupu, tym wyższe będą opłaty notarialne . Lokalizacja nieruchomości to kolejny czynnik, który może mieć wpływ na opłaty notarialne. Różne regiony mogą mieć różne przepisy i opłaty, które mogą mieć wpływ na całkowitą wysokość opłat notarialnych .

Kalkulator Opłat Notarialnych przy zakupie mieszkania

Umów się na wizytę z notariuszem w Twojej okolicy

Lp.WojewództwoUmów się na wizytę
1dolnośląskieIndywidualna wycena
2kujawsko-pomorskieIndywidualna wycena
3lubelskieIndywidualna wycena
4lubuskieIndywidualna wycena
5łódzkieIndywidualna wycena
6małopolskieIndywidualna wycena
7mazowieckieIndywidualna wycena
8opolskieIndywidualna wycena
9podkarpackieIndywidualna wycena
10podlaskieIndywidualna wycena
11pomorskieIndywidualna wycena
12śląskieIndywidualna wycena
13świętokrzyskieIndywidualna wycena
14warmińsko-mazurskieIndywidualna wycena
15wielkopolskieIndywidualna wycena
16zachodniopomorskieIndywidualna wycena

Obliczanie opłat notarialnych przy zakupie nieruchomości może być złożonym procesem, ale dostępne są narzędzia pomagające oszacować koszt. Kalkulatory opłat notarialnych, mogą pomóc kupującym w oszacowaniu maksymalnej wysokości opłat związanych z daną transakcją . Kalkulatory te biorą pod uwagę takie czynniki, jak rodzaj nieruchomości, cenę zakupu i lokalizację oraz podają szacunkowe opłaty notarialne, opłaty sądowe i prowizję agencyjną . Kalkulacja dostarczona przez kalkulator ma charakter orientacyjny, ale może dać kupującym ogólne wyobrażenie o dodatkowych kosztach związanych z zakupem nieruchomości .

Czytaj więcej: Jak oszukują biura nieruchomości – Lista 21 trików /oszustw w Polsce

Korzystanie z kalkulatora opłat notarialnych może być pomocnym narzędziem przy zakupie nieruchomości. Na przykład kalkulator opłat notarialnych INFOR.pl pozwala kupującym oszacować opłaty związane z zakupem mieszkania, domu czy działki . Kalkulator uwzględnia cenę zakupu nieruchomości, a także inne czynniki, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek VAT od taksy notarialnej . Korzystając z kalkulatora opłat notarialnych, kupujący mogą lepiej zrozumieć dodatkowe koszty związane z zakupem nieruchomości i odpowiedni budżet.

Korzyści z korzystania z usług notariusza przy obrocie nieruchomościami

Korzystanie z usług notariusza przy transakcjach dotyczących nieruchomości może przynieść wiele korzyści, w tym zapewnienie zgodności z prawem. Notariusze to wyszkoleni profesjonaliści, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie spełnienia wszystkich wymogów prawnych podczas procesu transakcyjnego. Mogą pomóc w zapewnieniu prawidłowego sporządzenia i złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzenia transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Może to pomóc w zapobieganiu sporom prawnym i zapewnić pomyślne zakończenie transakcji .

Sprawdź również: Odbiór mieszkania lista 44 rzeczy do sprawdzenia z instrukcją

Oprócz zapewnienia zgodności z prawem, korzystanie z usług notariusza może również pomóc w ochronie interesów obu stron zaangażowanych w transakcję. Notariusze działają jako neutralne strony trzecie, które nadzorują transakcję i zapewniają uczciwe traktowanie obu stron. Mogą pomóc zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy lub spory i pracować nad ich rozwiązaniem, zanim staną się poważnymi problemami. Może to pomóc w ochronie interesów zarówno kupującego, jak i sprzedającego oraz zapewnić sprawne przeprowadzenie transakcji .

Wreszcie, korzystanie z notariusza może zapewnić neutralną stronę trzecią do nadzorowania transakcji. Może to pomóc zmniejszyć ryzyko oszustwa lub innych nielegalnych działań, ponieważ notariusz jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie strony zaangażowane w transakcję działają w dobrej wierze. Ponadto notariusze mogą udzielać cennych wskazówek i porad w trakcie całego procesu transakcyjnego, pomagając zapewnić, że obie strony są w pełni poinformowane i rozumieją swoje prawa i obowiązki . Aby obliczyć opłaty notarialne przy zakupie mieszkania lub nieruchomości na rynku wtórnym, dostępne są w Internecie kalkulatory, które pozwalają oszacować maksymalną wysokość opłat związanych z transakcją .

Wykorzystanie kalkulatora opłat notarialnych do oszacowania kosztów

Kupując mieszkanie lub nieruchomość na rynku wtórnym, warto wziąć pod uwagę opłaty notarialne z tym związane. Jednym ze sposobów oszacowania tych kosztów jest skorzystanie z kalkulatora opłat notarialnych. Kalkulatory te działają na zasadzie uwzględnienia różnych czynników, które wpływają na całkowity koszt taks notarialnych za daną transakcję . Wprowadzając informacje o nieruchomości i transakcji do kalkulatora, osoby fizyczne mogą uzyskać oszacowanie maksymalnej kwoty opłat, jakich mogą się spodziewać .

Warto wiedzieć: Kalkulator doboru kolektorów słonecznych

Czynniki, które zwykle uwzględnia się w kalkulatorze opłat notarialnych, obejmują cenę zakupu nieruchomości, rodzaj transakcji (np. sprzedaż, darowizna, dziedziczenie) oraz wszelkie wymagane usługi dodatkowe, takie jak sporządzenie umowy kupna-sprzedaży lub rejestracja nieruchomości w Kraju Związkowym i Ksiąg Wieczystych . Niektóre kalkulatory mogą również uwzględniać lokalizację nieruchomości i konkretnego notariusza . Biorąc pod uwagę te różne czynniki, kalkulator może zapewnić dokładniejsze oszacowanie całkowitych opłat notarialnych związanych z transakcją.

Korzystanie z kalkulatora opłat notarialnych w celu oszacowania kosztów przy zakupie nieruchomości ma kilka zalet. Przede wszystkim pozwala osobom fizycznym lepiej zrozumieć całkowity koszt transakcji i odpowiednio budżet. Dodatkowo może pomóc osobom fizycznym porównać koszty różnych nieruchomości lub transakcji, aby określić, która opcja jest najbardziej wykonalna finansowo . Zapewniając jasny podział różnych opłat związanych z transakcją, kalkulator opłat notarialnych może również pomóc osobom indywidualnym uniknąć niespodzianek lub nieoczekiwanych kosztów w przyszłości .

Zbigniew Kęska

CEO portalu MonterBudowy.pl - Moim celem jest dostarczenie najwyższych usług budowlanych dla klientów z całego kraju. Chcę żeby każdy otrzymał usługę najwyższej jakości i podzieli się swoją opinią na naszych portalu. Pomoże to utrzymać jak najwyższy poziom usług budowlanych w Polsce.

Dodaj opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kostka brukowej z Castorama, Leroy Merlin, OBI, Mrówka opinie cena

Kostka brukowa to rodzaj kamienia naturalnego, który od wieków był używany w różnych projektach budowlanych.

Mieszkania TBS w 2023 roku – co trzeba zrobić aby je dostać?

Mieszkania budowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego przeznaczone są głównie na wynajem – jak sama nazwa wskazuje, są tańsze od ceny rynkowej, ponieważ otrzymują dofinansowania ze środków publicznych. Osoby o zbyt...

Jak zabezpieczyć kable w ziemi przed uszkodzeniami mechanicznymi?

Uszkodzenia mechaniczne zakopanych kabli mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Wykopy i prace budowlane są częstą przyczyną szkód, ponieważ ciężki sprzęt i maszyny mogą przypadkowo przeciąć lub zmiażdżyć kable, które nie...

Budowa a Remont: Koszty i korzyści remontu mieszkań i domów

Rozważając koszty remontu domu, ważne jest, aby wziąć pod uwagę różne czynniki, które składają się na całkowite wydatki. Istotnym aspektem są koszty pracy związane z procesem renowacji. Zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów,...