Strona główna » Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy online krok po kroku?

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy online krok po kroku?

Pierwszym krokiem do ubiegania się o dodatek węglowy online jest zrozumienie kryteriów kwalifikujących do programu. W Polsce osobom, które spełniają określone kryteria, przysługuje jednorazowa wypłata w wysokości 3000 zł w ramach Programu Dodatków Węglowych .

Aby się zakwalifikować, osoba fizyczna musi posiadać zarejestrowane miejsce zamieszkania w Polsce i mieszkać w kraju przez co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym, za który składany jest wniosek . Dodatkowo osoba nie może otrzymywać żadnych innych świadczeń z pomocy społecznej w ciągu roku, za który składany jest wniosek .

Kolejnym krokiem jest zebranie wszystkich wymaganych dokumentów. Aby ubiegać się o dodatek węglowy przez Internet, osoby fizyczne będą musiały posiadać kopię dowodu osobistego lub paszportu, a także dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Polsce . Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku upewnić się, że wszystkie dokumenty są aktualne i dokładne, aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu.

Oto kroki, które należy podjąć, aby złożyć wniosek o dodatek węglowy online:

  1. Kliknij w link do wniosku, pobierz go i wydrukuj.
  2. Wpisz informację, do kogo kierowany jest wniosek. Wnioski będą rozpatrywane przez gminy, więc w zależności od miejsca zamieszkania będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
  3. Podaj swoje dane: imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. Jeśli nie masz numeru PESEL, wpisz serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe razem z innymi osobami, ich dane będzie trzeba uzupełnić w dalszej części wniosku.
  4. Zaznacz w formularzu jedno, główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. „Wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku” – przypomina komunikat ze strony rządowej.
  5. Wybierz jedno z trzech okienek, które określa typ budynku, w jakim mieszkasz.
  6. Podpisz oświadczenie o tym, że dane podane we wniosku są prawdziwe, wpisz nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku. Jeżeli jesteś wnioskodawcą, którego ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, czyli np. przez kotłownię zasilaną węglem kamiennym, znajdującą

Czytaj więcej: Ile kosztuje ocieplenie domu styropianem 100m2?

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów osoby fizyczne mogą złożyć wniosek online za pośrednictwem platformy ePUAP . Wniosek można złożyć jako załącznik w formacie WORD lub PDF w trybie pisma ogólnego . Istotne jest, aby wniosek był prawidłowo wypełniony i zawierał wszystkie wymagane informacje . Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę deputatu węglowego . Wykonanie tych kroków może pomóc osobom z powodzeniem ubiegać się o dodatek węglowy online.

Założenie Konta w Serwisie Programu

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o dodatek węglowy online jest dostęp do strony internetowej programu. Internetowy wniosek o dopłatę węglową jest dostępny za pośrednictwem państwowego serwisu ePUAP . Po uzyskaniu dostępu do witryny konieczne będzie utworzenie konta użytkownika. Zwykle można to zrobić, klikając przycisk „Zarejestruj się” lub „Utwórz konto” i podając wymagane informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i hasło .

Po utworzeniu konta użytkownika będziesz musiał zweryfikować swój adres e-mail i dane osobowe. Ten krok jest ważny, aby upewnić się, że podane informacje są dokładne i aktualne. Możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, takich jak adres lub numer identyfikacyjny, w celu zweryfikowania Twojej tożsamości . Gdy Twoje dane zostaną zweryfikowane, będziesz mógł kontynuować proces składania wniosku.

Sprawdź również: Izolacja fundamentów w starym domu pozwolenie i koszt

Ostatnim krokiem w ubieganiu się o dodatek węglowy online jest wypełnienie i złożenie wniosku. Formularz wniosku można zwykle pobrać ze strony internetowej programu w formacie PDF lub Word . Po wypełnieniu wniosku możesz przesłać go na stronę internetową lub przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną, w zależności od wymagań programu. Ważne jest, aby wniosek był prawidłowo wypełniony i zawierał wszystkie niezbędne informacje . Po złożeniu wniosku wypłata dodatku węglowego może potrwać do 30 dni .

Ubieganie się o dodatek węglowy

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o dodatek węglowy online jest dostęp do formularza wniosku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w systemie ePUAP, który jest polską rządową platformą elektronicznej komunikacji z administracją publiczną . Aby uzyskać dostęp do formularza, wnioskodawca może zalogować się do systemu ePUAP za pomocą Profilu Zaufanego. Alternatywnie wniosek można przesłać jako załącznik w formacie WORD lub PDF w trybie pisma ogólnego do właściwego organu .

Po uzyskaniu dostępu do formularza wniosku wnioskodawcy muszą wypełnić wymagane informacje. Obejmuje to określenie, do kogo skierowany jest wniosek, czy jest to wójt, czy burmistrz . Wnioskodawcy muszą również podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i numer identyfikacyjny, a także informacje o swoim śladzie węglowym . Ważne jest, aby wszystkie podane informacje były dokładne i zgodne z prawdą, ponieważ wnioskodawcy muszą podpisać oświadczenie potwierdzające prawdziwość podanych informacji .

Warto wiedzieć: Ocieplanie i izolacja poddasza wełną mineralną – cennik w 2023 roku

Ostatnim krokiem w ubieganiu się o dodatek węglowy online jest przesłanie wszelkich wymaganych dokumentów. Mogą to być dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak paszport lub dowód osobisty, a także dokumenty związane z własnym śladem węglowym, takie jak rachunki za energię lub rachunki za transport . Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały przesłane we właściwym formacie i rozmiarze. Po złożeniu wniosku właściwy organ będzie miał 30 dni na rozpatrzenie i wpłacenie dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł .

Składanie wniosku i śledzenie postępów

Przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy przez Internet należy dokładnie przejrzeć wniosek, aby upewnić się, że zawiera on wszystkie niezbędne informacje. Aplikację zazwyczaj można znaleźć na stronie państwowego serwisu ePUAP . Po pobraniu wniosku należy go wypełnić całkowicie i dokładnie . Ważne jest również, aby do wniosku dołączyć wszystkie wymagane załączniki, takie jak dowód zakupu . Po rozpatrzeniu i uzupełnieniu wniosku można go złożyć za pośrednictwem usługi ePUAP.

Aby złożyć wniosek, wnioskodawca musi zalogować się do usługi ePUAP poprzez Profil Zaufany lub poprzez założenie nowego konta . Wniosek można następnie załadować jako załącznik w formacie WORD lub PDF w trybie „Ogólne pismo do organu” . Po złożeniu wniosku gmina będzie miała 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę deputatu węglowego w wysokości 3 tys. zł .

Czytaj dalej: Cennik ocieplenia poddasza użytkowego w 2023 roku.

Po złożeniu wniosku wnioskodawca może śledzić postępy w jego rozpatrywaniu za pośrednictwem usługi ePUAP. Wszelkie informacje zwrotne lub aktualizacje dotyczące wniosku będą przekazywane za pośrednictwem systemu ePUAP . Ważne jest, aby regularnie sprawdzać status wniosku i kontaktować się z odpowiednimi organami w przypadku jakichkolwiek problemów lub opóźnień w przetwarzaniu wniosku.

Zbigniew Kęska

CEO portalu MonterBudowy.pl - Moim celem jest dostarczenie najwyższych usług budowlanych dla klientów z całego kraju. Chcę żeby każdy otrzymał usługę najwyższej jakości i podzieli się swoją opinią na naszych portalu. Pomoże to utrzymać jak najwyższy poziom usług budowlanych w Polsce.

Dodaj opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpływ programu Bezpieczny Kredyt 2% na ceny mieszkań

Rynek nieruchomości w Polsce przeżywa dynamiczne zmiany. Nowe zestawienie cen mieszkań z rynku wtórnego w II kwartale 2023 roku pokazuje, że w niektórych dużych miastach zanotowano minimalne spadki, jednak w...

Kiedy kwitnie lawenda – Kiedy najładniejsza?

Lawenda jest popularną w Polsce rośliną ze względu na piękne kwiaty i przyjemny zapach. Sezon kwitnienia lawendy w Polsce rozpoczyna się zazwyczaj w czerwcu lub na początku lipca, w zależności...

Polskie inwestycje w OZE zostaną sfinansowane przez europejskie banki 

Polskie inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii zostaną sfinansowane przez europejskie banki, bo Europejski Bank Inwestycyjny i niemiecki NordLB podpisały umowę dotycząca projektów w OZE w UE. Zgodnie z widniejącymi w...

Jak sprawdzić, który kabel to plus i minus?

Identyfikacja prawidłowej polaryzacji kabli w instalacji elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy. Podłączenie kabli w niewłaściwej kolejności może spowodować uszkodzenie sprzętu, porażenie prądem, a nawet zagrożenie...