Strona główna » Przeglądy drabin – dlaczego warto o nich pamiętać?
Przegląd techniczny drabiny

Przeglądy drabin – dlaczego warto o nich pamiętać?

Drabiny – nieodzowny element wielu naszych codziennych aktywności. Są powszechnie używane w różnych miejscach – w magazynach, na placach budowy, w sklepach.

Choć mogą wydawać się prostymi narzędziami, ich rola w zapewnieniu bezpiecznej i efektywnej pracy na wysokościach zawsze jest kluczowa. Jednakże, aby drabina mogła spełniać swoje zadania, jej stan techniczny musi być regularnie weryfikowany.

Przegląd drabin – BHP i nie tylko

Drabiny, pomimo swojej prostej budowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami są uznawane za maszyny, co oznacza, że muszą przechodzić cykliczne kontrole stanu technicznego. Przeglądy drabin są nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim kwestią dotyczącą bezpieczeństwa, która nie podlega żadnym kompromisom. Niewłaściwie działający sprzęt może stać się przyczyną wypadków skutkujących poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Dlatego pracodawcy muszą zagwarantować, że użytkowane przez pracowników drabiny są w pełni sprawne.

Częstotliwość przeglądów zależy od intensywności użytkowania sprzętu oraz warunków, w jakich się z niego korzysta. W miejscach, gdzie narzędzia wykorzystywane są intensywnie, takich jak budowy, sprawdzenie stanu technicznego może być konieczne nawet co kilka miesięcy. Nawet jeśli drabina jest używana sporadycznie, regularne coroczne kontrole są niezbędne, aby potwierdzić jej gotowość do wykorzystania w trakcie pracy.

Przeglądy drabin

Przeglądy drabin – to wszystkim wyjdzie na dobre

Bezpieczeństwo jest najważniejszym powodem, dla którego warto systematycznie przeprowadzać przeglądy drabin. Każdego dnia pracownicy korzystają z nich, aby wykonywać swoje obowiązki służbowe. Nawet najmniejsze uszkodzenie sprzętu może prowadzić do poważnego wypadku. Regularne kontrole pozwalają na wczesne wykrycie problemów takich jak poluzowane szczeble, uszkodzone mechanizmy blokujące czy korozja – każdy z nich mógłby stanowić realne zagrożenie dla użytkownika.

Dobrej jakości drabina, której stan techniczny jest systematycznie sprawdzany, nie tylko zapewnia stabilność, ale również przyczynia się do ergonomii pracy. Pracownicy mogą wykonywać swoje zadania bez obaw, że sprzęt ich zawiedzie.

Przegląd techniczny drabiny, a przepisy prawne

Zgodnie z polskimi przepisami, a konkretnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, każde narzędzie pracy musi być cyklicznie kontrolowane.

Pracodawcy zobowiązani są do tego, by oddany do użytku pracowników sprzęt spełniał wszystkie wymagane normy. Zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do nałożenia surowych kar, ale co ważniejsze – stwarza ryzyko dla zdrowia i życia pracowników. Przegląd techniczny drabiny musi być przeprowadzany regularnie i z dużą dokładnością. Wykonywać go mogą wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami – po fachowym przeszkoleniu i z praktycznym doświadczeniem z zakresu obsługi, konserwacji i kontroli tego rodzaju narzędzi.

To oznacza, że przeglądy mogą przeprowadzać specjaliści BHP, serwisanci sprzętu, czy też firmy zajmujące się jego bilansami technicznymi – na przykład sami producenci. Wybierając podmiot do sprawdzenia stanu narzędzia, warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie i renomę. Godna polecenia jest z całą pewnością marka KRAUSE świadcząca profesjonalne usługi przeglądów. Ponadto, firma ta, oferuje szkolenia, dzięki którym można takie kompetencje nabyć, ale można też skorzystać ze szkolenia z zakresu obsługi rusztowań jezdnych i drabin.

Oto jak powinien wyglądać przegląd drabin BHP:

Etap pierwszy – inspekcja wizualna

Pierwszym krokiem w przeglądzie technicznym drabiny jest dokładna inspekcja wizualna. Polega ona na ogólnej ocenie stanu sprzętu i odszukaniu wszelkich widocznych defektów.

Podczas tej kontroli sprawdza się, czy nie ma ona pęknięć, odkształceń, śladów korozji czy innych deformacji, które mogłyby wskazywać na wcześniejsze przeciążenia. Szczeble i stopnie muszą być stabilne oraz wolne od uszkodzeń. Równie ważna jest weryfikacja mechanizmów blokujących – wszystko po to, aby upewnić się, że działają one płynnie i skutecznie zapobiegają złożeniu się narzędzia w trakcie korzystania z niego.

Etap drugi – testy funkcjonalne

Po inspekcji wizualnej przeprowadzane są testy funkcjonalne. Mają one na celu sprawdzenie, czy drabina jest odpowiednio wytrzymała, aby poradzić sobie z obciążeniami wskazanymi przez producenta w specyfikacji technicznej. Testy te obejmują również kontrolę systemów antypoślizgowych oraz sprawdzenie wszystkich elementów zabezpieczających, takich jak paski, haki i zaczepy. Stabilność narzędzia jest kluczowa, ponieważ nawet najmniejsze chwianie się może być niebezpieczne podczas przebywania jego użytkownika na wysokości.

Etap trzeci – zalecenia po przeglądzie technicznym drabiny

Na podstawie wyników inspekcji wizualnej i testów funkcjonalnych formułowane są zalecenia dotyczące dalszych działań. Jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek uszkodzenia, powinny one być naprawione przez wykwalifikowany serwis. Drabiny, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, muszą być wyraźnie oznaczone i wycofane z użytku do czasu usunięcia usterek. Wszystkie wyniki przeglądów, zarówno pozytywne, jak i negatywne, muszą być dokładnie udokumentowane. Dokumentacja powinna zawierać datę inspekcji, nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, opis stwierdzonych defektów oraz wzmiankę o wykonanych renowacjach.

Praca na drabinie

Pamiętaj o dokumentacji

Dokumentacja przeglądów drabin jest równie ważna jak sam proces kontroli. Precyzyjne i systematyczne rejestrowanie wyników bilansów pozwala na śledzenie stanu sprzętu oraz planowanie przyszłych inspekcji. Wszystkie te informacje muszą być łatwo dostępne dla inspektorów nadzoru technicznego. W przeszłości dokumentacja była prowadzona głównie w formie papierowej, jednak coraz częściej jest zastępowana przez systemy elektroniczne ułatwiające zarządzanie danymi i ich archiwizację. Najnowszym tego typu rozwiązaniem na rynku jest aplikacja wosatec.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumenty dotyczące przeglądów drabin muszą być przechowywane przez co najmniej pięć lat od daty kontroli. Ten wymóg może się różnić w zależności od lokalnych regulacji, dlatego ważne jest, aby pracodawcy byli dobrze zaznajomieni z normami prawnymi obowiązującymi w ich regionie.

Pracownik na drabinie

Przegląd techniczny drabiny? Musisz o nim pamiętać!

Regularne, profesjonalne przeglądy drabin to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim element zapewniający bezpieczeństwo i efektywność pracy na wysokości. Sprawdzanie stanu sprzętu pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i problemów technicznych, co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie ryzyka wypadków przy pracy.

Z perspektywy pracodawców, cykliczne kontrole drabin przekładają się na długowieczność sprzętu i optymalizację kosztów z nim związanych. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o przeglądach drabin i przeprowadzać je zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz obowiązującymi standardami.

Artykuł Partnerski

Zbigniew Kęska

CEO portalu MonterBudowy.pl - Moim celem jest dostarczenie najwyższych usług budowlanych dla klientów z całego kraju. Chcę żeby każdy otrzymał usługę najwyższej jakości i podzieli się swoją opinią na naszych portalu. Pomoże to utrzymać jak najwyższy poziom usług budowlanych w Polsce.

Kiedy rozebrać choinkę? Do kiedy choinka 2023/2024?

Wieczór Trzech Króli, który przypada zazwyczaj na 5 lub 6 stycznia, jest znaczącą datą w tradycjach chrześcijańskich i oznacza koniec okresu Bożego Narodzenia . Dzień ten nazywany jest Świętem Objawienia...

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Fotowoltaika, zwana też panelami słonecznymi, to urządzenia przetwarzające światło słoneczne na energię elektryczną. Jeśli jesteś właścicielem fotowoltaiki i planujesz w najbliższym czasie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych , być...

Przycinanie Budlei Dawida – kluczowe aspekty i praktyczne wskazówki

Budleja Dawida, popularnie znana jako motyli krzew, stanowi niezwykłą ozdobę ogrodów swoim efektownym kwitnieniem i charakterystycznym pokrojem. Osoby, które chcą utrzymać tę roślinę w zdrowiu i sprawić, by rozkwitła w...

Jak złodzieje oznaczają i obserwują dom?

Jedną z powszechnych metod oznaczania domów przez złodziei jest pozostawienie fizycznych oznaczeń na posesji . Oznaczenia te mogą przybierać różne formy, takie jak symbole, znaki, a nawet kawałki taśmy i...