Strona główna » Ocieplanie Pianką PUR » Ocieplanie Pianką PUR Podlaskie

Ocieplanie Pianką PUR Podlaskie

Wartość R PUR czyni go doskonałym izolatorem termicznym. Wartość R materiału wskazuje na jego odporność termiczną; im wyższa wartość R, tym lepszy izolator. Jako izolator PUR zatrzymuje utratę ciepła z obiektów, takich jak budynki i pojazdy. Zatrzymuje również utratę ciepła z ciała ludzkiego i chroni urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem. Jako izolator PUR doskonale chroni przedmioty przed wysokimi i niskimi temperaturami.

Ze względu na niską rezystancję przedmioty mogą łatwo się spalić, jeśli zetkną się z PUR. Wynika to z dużej ilości uwięzionego powietrza w strukturze PUR. Przedmioty mogą łatwo zapalić się, jeśli zetkną się z PUR, gdy w ich pobliżu znajduje się dużo uwięzionego powietrza. Kontakt z PUR może również spowodować oparzenia, jeśli przedmioty mają z nim kontakt zbyt długo. W kontakcie z przedmiotem powietrze uwięzione w materiale może również wywołać pożar.